Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is het privacy statement van Eemstaete. Eemstaete verwerkt persoonsgegevens van geïnteresseerden, waarbij de privacy van alle betrokkenen gerespecteerd wordt. Dit houdt in dat Eemstate correct omgaat met de aan Eemstaete toevertrouwde persoonsgegevens. Eemstaete zal niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk voor de belangen en/of de voor haar geldende wettelijke verplichtingen. In het geval dat persoonsgegevens niet meer nodig zijn, zal Eemstate deze direct opschonen uit haar administratie.

Het verwerken van persoonsgegevens bij Eemstaete geschiedt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eemstaete zal er zoveel mogelijk aan doen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens alleen voor bevoegden beschikbaar zijn.

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u terecht bij de functionaris.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van de website maakt Eemstaete gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website of als ze geen persoonsgegevens opslaan. Voor alle andere soorten cookies hebben wij uw toestemming nodig.

Meer gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies op deze website vind u in het cookiebeleid.